Bibliografia

Napisane o Elżbiecie Sikorze

Elżbieta Sikora / Krzysztof Stefański Flashback, Rozmawiają Elżbieta Sikora i Krzysztof Stefański
Ludzie świata muzyki: Elżbieta Sikora,
PWM 20 901 | 2022

Prelekcje mistrzów Białystok 2022 Prelekcje mistrzów, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Elzbieta Sikora Madame Curie Laboratorium opery
Białystok 2022, Wydawnictwo Prymat, ISBN 978-83-7657-439-4

Pierre Rigaudière, « Elżbieta Sikora », Compositrices, l’égalité en acte, Laure Marcel-Berlioz, Omer Corlaix, Bastien Galler (red.), wstęp Françoise Nyssen, Centre de documentation de la musique contemporaine, Éditions MF, Paris 2019; nowe wydanie kieszonkowe u tego samego wydawcy, 2019

Polish Music. Polish Composers. 1918-2010, Marek Podhajski (red.), Gdańsk-Lublin 2013

Visionen – Aufbrüche. Der Weg ins 21. Jahrhundert. 25 Jahre Heidelberger Künstlerinnenpreis, Musikpreis der Stadt Heidelberg, Roswitha Sperber (red.), Wunderhorn, Heidelberg 2012

Agnieszka Lewandowska-Kąkol, Dźwięki, szepty, zgrzyty. Wywiady z kompozytorami, Fronda, Warszawa 2012

Dorota Szwarcman, Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej, 1945-2007, STENTOR, Warszawa 2007

ECich [Ewa Cichoń], „Sikora Elżbieta”, Encyklopedii muzyczna PWM, t. 9, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 2007, s. 261-262

Jean-Noël von der Weid, La Musique du XXe siècle, Hachette Littératures, Paris 2005

Kompozytorzy polscy. 1918-2000, Marek Podhajski (red.), tom 1 i 2, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2005

Jacques Bonnaure, Collection Le Chant du Monde «Musique aujourdhui », „Répertoire des disques compacts”, nr 166, mars 2003, p. 60

Adrian Thomas, „Sikora Elżbieta”, The New Grove Dictionnary of Music and Musicians, London 2001

Catherine Rostin-Saint-James, Boris Vian et l’opéra, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Marie-Claire Mussat, Institut de Musicologie, Université Rennes 2, 1995

„Sikora Elżbieta”, Encyklopedia muzyki, Andrzej Chodkowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s 811

Elżbieta Frołowicz, ‘Suite II pour clavecin, bande et transformation’ Elżbiety Sikory – utwór muzycznego fin-de-siècle’u, „Muzyka Fortepianowa” X, Akademia Muzyczna, Prace Specjalne n° 53, Gdańsk 1995, s.195-200

Elżbieta Frołowicz, „Gdański rodowód Elżbiety Sikory”, Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś. II. Kultura muzyczna Północnych Ziem Polski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 1992, s. 259-268 (Zusammenfassung)

Elżbieta Frołowicz, Między muzyką eksperymentalną a elektroakustyczną, „Ruch Muzyczny”, nr 23, 17 XI 1991, s. 4

Włodzimierz Kotoński, Muzyka elektroniczna, PWM, Kraków 1989

Krzysztof Baculewski, Polska twórczość kompozytorska. 1945-1984, PWM, Kraków 1987

M. Pazdro, Elżbieta Sikora mówi, „Ruch Muzyczny” 1987, nr 17, s. 6

E. Mikulska, Nowe pokolenie kompozytorów polskich. Wypowiedzi własne kompozytorów, „Ruch Muzyczny” 1979, nr 11, s.

t.m. [Tadeusz Marek], Composer’s Workshop Elżbieta Sikora. Ariadne, Chamber Opera (1977) / In den Werkstatten polnischer Komponisten Elżbieta Sikora. Ariadne, Kammeroper (1977), Authors Agency / Autorenagentur, Warsaw, „Polish Music / Polnische Musik”, 4 (51), 1978, s.20-24