Alla breve

Rok:

2007

Czas:

5’

Skład:

pfte

Materiały wykonawcze:

Opis:

Alla breve

Premiera światowa:
Conservatoire d’Angoulême

Wydawca: PWM