I Kwartet smyczkowy (I Quatuor à cordes)

Rok:

1975

Czas:

7’

Skład:

vn1, vn2, vla, vc

Materiały wykonawcze:

Opis:

I Kwartet smyczkowy (I Quatuor à cordes)

Premiera światowa: 18.10.1976
Koncert monograficzny „Muzyczny Wernisaż”
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
Wilanów Quartet 

Wydawca: MAN