Prélude

Rok:

1981

Czas:

3'

Skład:

pfte

Materiały wykonawcze:

Opis:

Prélude

Premiera światowa: 24.05.1982
Paryż, FIAP
Krzysztof Grabowski, fortepian

Wydawca: MAN