Suita

Rok:

1990

Czas:

20’

Skład:

wiolonczela i taśma

Materiały wykonawcze:

Opis:

Suita
na wiolonczelę i taśmę

Zamówienie: Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, Warszawa

Taśma wykonana w SEPR, Warszawa
Asystentka: Barbara Okoń

Premiera światowa:
Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej, Wrocław 1991
Ivan Monighetti, wiolonczela

CD: Solo & Electronics DUX 0679

Wydawca: MAN

Audio: