Cadenza

Rok:

2012

Czas:

7’

Skład:

wiolonczela

Materiały wykonawcze:

Opis:

Cadenza

Premiera światowa: 16.10.2011
Festiwal Kontrasty, Lwów

Wydawca: PWM