Oratoria

Tytuł

Rok

Czas

Skład

1997
50’
alt, chór dziecięcy, chór mieszany, organy i orkiestra(3333 4331, batt /3/, ar, archi)
1986
45
sopran, lektor, chór mieszany, orkiestra (1111 1100 bat/2/ pfte, ar, archi) i dźwięki elektroniczne