Bibliography

Writings about Elżbieta Sikora

Elżbieta Sikora, Krzysztof Stefański, Flashback. Elżbieta Sikora and Krzysztof Stefański – conversation
Series: Personalities of the World of Music, Number of pages: 200, Cat. no. 20901, ISBN ISSN: 978-83-224-5162-5

Rigaudière Pierre, „Elżbieta Sikora”. In Compositrices, l’égalité en acte. Edited by Laure Marcel-Berlioz, Omer Corlaix, Bastien Galler. Introduction by Françoise Nyssen. Paris: Centre de documentation de la musique contemporaine, Éditions MF, 2019. New pocket edition of the same, 2019.

Polish Music. Polish Composers. 1918-2010. Edited by Marek Podhajski. Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Lublin: KUL, 2013

Visionen – Aufbrüche. Der Weg ins 21. Jahrhundert. 25 Jahre Heidelberger Künstlerinnenpreis. Musikpreis der Stadt Heidelberg. Edited by Roswitha Sperber, Heidelberg: Wunderhorn, 2012.

Lewandowska-Kąkol Agnieszka, Dźwięki, szepty, zgrzyty. Wywiady z kompozytorami [Interviews with Composers]. Warszawa: Fronda, 2012.

Szwarcman Dorota, Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej, 1945-2007, Warszawa: Stentor, 2007.

Cichoń Ewa, „Sikora Elżbieta”. In Encyklopedia muzyczna PWM, t. 9. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2007 : 261-262.

Weid, Jean-Noël von der, La Musique du XXe siècle. Paris: Hachette Littératures, 2005.

Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Edited by Marek Podhajski, vol. 1 and 2. Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2005.

Bonnaure Jacques, „Collection Le Chant du Monde, Musique aujourdhui”. In Répertoire des disques compacts, n° 166, mars 2003 : 60.

Thomas Adrian, „Sikora Elżbieta”. In The New Grove Dictionnary of Music and Musicians, London:  2001.

Rostin-Saint-James Catherine, Boris Vian et l’opéra. Dissertation. Institut de Musicologie, Rennes: Université Rennes 2, 1995.

„Sikora Elżbieta”, Encyklopedia muzyki, edited by Andrzej Chodkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 : 811.

Frołowicz Elżbieta, „Suite II pour clavecin, bande et transformation Elżbiety Sikory – utwór muzycznego fin-de-siècle’u”. Muzyka Fortepianowa X, 53, 1995 : 195-200.

Frołowicz Elżbieta, „Gdański rodowód Elżbiety Sikory”. In Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś. II. Kultura muzyczna Północnych Ziem Polski, Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 1992 : 259-268 (Zusamenfassung).

Frołowicz Elżbieta, „Między muzyką eksperymentalną a elektroakustyczną”. Ruch Muzyczny, 23, 1991 : 4.

Kotoński Włodzimierz, Muzyka elektroniczna. Kraków: PWM, 1989.

Baculewski Krzysztof, Polska twórczość kompozytorska. 1945-1984. Kraków: PWM, 1987.

Pazdro Michał, „Elżbieta Sikora mówi”. Ruch Muzyczny 17, 1987 : 6.

Mikulska Ewa, „Nowe pokolenie kompozytorów polskich. Wypowiedzi własne kompozytorów”. Ruch Muzyczny” 11, 1979.

t.m. [Tadeusz Marek], Composer’s Workshop Elżbieta Sikora. Ariadne, Chamber Opera (1977) / In den Werkstatten polnischer Komponisten Elżbieta Sikora. Ariadne, Kammeroper (1977), Warsaw: Authors Agency / Autorenagentur, „Polish Music / Polnische Musik”, 4 (51), 1978 : 20-24